לפני ארבעים שנה למדתי בתלמוד תורה ׳עץ חיים׳

מתוך עלון החשוב השגחה פרטית – מספר הרה״ח ר׳ מרדכי מלאכי שליט״א: לפני ארבעים שנה למדתי בתלמוד תורה ׳עץ חיים׳ שברחוב יפו. בזמנים ההם לא היו בעיות חניה באזור. אף אחד לא חלם אז על הרכבת הקלה ולא דמיין את הנוף של גשר המיתרים. אפילו בעיות של שמירת עיניים כמעט לא היו. אם סבלנו מהשכנים,

הוא יטען שלא למד

הוא יטען שלא למד הלכות אלו. ואז יאמרו לו "אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש"! … כל המעשים הדיבורים והמחשבות אצל היהודי, הכל צריך להיות קשור להשם יתברך באיזושהי דרך. מעשה חסד או צדקה, הכל צריך להיות בלי רצון לשום תמורה, כדי שהמעשה יהיה שלם והלב יהיה שלם עם השם יתברך. מיום ליום השקר שבעולם

עיקר ההתקדמות הרוחנית

עיקר ההתקדמות הרוחנית באה מההכרה שכל מה שהשגת הוא כלום ויש לך עוד הרבה מה להתקדם. בחומריות עליך להסתכל על מי שמתחתיך כדי להסתפק בשלך, וברוחניות על מי שמעליך כדי לא להסתפק אלא לשאוף להתקדם. והסימן על כך "אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת", ענייני שמים ורוחניות יש להסתכל ממעל – על מי שמעליך, וענייני

הייתי יפה והתפתיתי

הייתי יפה והתפתיתי לעבירות, אומרים לו היית יותר יפה מיוסף הצדיק?! וכו'. אם היית רוצה היית עושה, כמו שאומרים אנשים "אין 'לא יכול' יש 'לא רוצה'". לכל אחד יש מניעות שונות בחיים: החברים, ההורים, הכסף, הכבוד ועוד. כל אחד יגיע זמנו לעמוד בפני פרשת דרכים, ואם הוא חלילה לא ממשיך בדרך הנכונה, מי יודע מתי

לפעמים פטירת הצדיק

לפעמים פטירת הצדיק היא בכדי שלא יראה בפורענות המזומנת לבוא ה' יצילנו, בכדי להינצל מן הפורענות צריך הרבה תשובה ומעשים טובים. אנחנו במצב מאוד קשה שהצדיקים מסתלקים מאיתנו אחד אחרי השני. חז"ל אומרים שהסתלקותם של הצדיקים קשה יותר מכל פורענות ואפילו מחורבן בית המקדש. כל עוד שהצדיק חי, הוא מגונן עלינו מפני כל מיני פורענויות.

הראיה האסורה משפיעה

הראיה האסורה משפיעה ללא ספק על השלום בית, על טהרת המחשבה, על הלימוד ועוד, למרות שלא רואים מיד את הנזק, הוא בהחלט קיים. רבינו היה מבקש להגיע למצב של נסיון כדי לעמוד בו ולהוכיח אמונתו בהשם יתברך. כדרכו של אבי אביו, דוד המלך, שגם כן ביקש נסיונות "בחנני ה' ונסני". אדם רגיל כמונו צריך רק

איני יודע ואיני צריך

איני יודע ואיני צריך להבין כל מה שקורה איתי ועובר עלי ואין לי שאלות, עלי רק לעשות את רצון ה' ולעשות לו נחת רוח. לא באתי לעולם לכבודי אלא לכבודו ויעשה בי אבי הרחמן מה שחפץ, כל מה שה' רוצה אני מרוצה! צדיקים ויראי שמים או אפילו סתם אדם מאמין יודעים שאם נפלה עליך הוצאה

וזהו שאמרו חז"ל אם

וזהו שאמרו חז"ל אם יש דין למטה אין דין למעלה. אך אם אין זמן קבוע, מיד דנים אותו. כי אינו רגיל להתחרט על חטאיו בקביעות ואין שעה מסוימת להמתין לה. ובודאי שלאמיתו של דבר אין להמתין עם התשובה לשעת ההתבודדות אלא תכף ומיד לאחר העבירה יש להתוודות. ולכן אמר רבינו ז"ל על אנשיו שלעבירות שלהם

הפתגם אומר

הפתגם אומר "הסימן לבנים הכשרים, הבושת הניכר על פניהם". אם ילד הוא ביישן כנראה שיש לו מידות טובות וטבעים טובים. אדם צריך להאמין שה' לא צריך ממנו כלום, אלא הוא צריך הכל מה', ושהוא בהחלט תלותי בהשם יתברך. אם ה' לא רוצה – אין פרנסה, אם ה' לא רוצה – אין בריאות, אם ה' לא

לפני שמברך או לומד

לפני שמברך או לומד או אומר כל דבר שבקדושה צריך לבדוק שהעיניים נקיות (מלראות ערוה או צואה), שהאף נקי (מריחות לא נעימים או בשמים של נשים). שהגוף נקי (מלכלוך צואה), שהאזניים נקיות (מקול שירת אשה או שירי עגבים שהם שירי אהבה, אפילו אם מושרים על ידי גברים), ואפילו שהסביבה נקיה. זהו שנאמר והייתם נקיים מה',