ילד שהוריו לא מחנכים

ילד שהוריו לא מחנכים אותו לתורה ומצוות, מצות החינוך מוטלת עליך, ויש לך להשתדל בכך ולעזור לילד הזה במה שאפשר, ובכך להוציא יקר מזולל, דהיינו עובד ה' מתוך בית אשר לא עבָדוֹ. מחלוקת בין אימך ואשתך, הלכה כאשתך, רק לא לפגוע באמא. ואם האמא חכמה, היא כבר תוותר לכלתה, למען שלום ביתו של בנה, ולעולם